POLSKA FUNDACJA INICJATYW ROZWOJOWYCH

Wspieramy, pomagamy i rozwijamy.

O FUNDACJI

Fundacja powstała w 2016 roku, zajmujemy się rozwojem edukacji, szkolnictwa i przedsiębiorczości. Współpracujemy z samorządami, szkołami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, izbami gospodarczymi, organizacjami pozarządowym i przedsiębiorstwami. Specjalizujemy się w realizacji dofinansowanych projektów edukacyjnych, na terenie całego kraju. Realizujemy projekty własne, partnerskie jak również zlecone. Fundacja posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00061/2023