Projekty PFIR realizowane z budżetu państwa

Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO

Celem głównym projektu jest: „Podniesienie potencjału organizacyjnego 36 organizacji pozarządowych z obszaru województwa pomorskiego, poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia m.in.: szkoleniach, warsztatach, wizytach mentorskich do dnia 31.12.2022r.

Kaszubska integracja międzypokoleniowa z elementami rozwoju interpersonalnego

Celem głównym projektu jest: „Podniesienie poziomu integracji oraz wzmocnienie tradycji i kultury kaszubskiej wśród 80 działaczy 80 organizacji pozarządowych z obszaru województwa pomorskiego, poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia m.in.: szkoleniach, warsztatach wyjazdowych, spotkaniach, rajdach rowerowych i grach terenowych do dnia 31.10.2022r.