Kaszubska integracja międzypokoleniowa

Kaszubska integracja międzypokoleniowa z elementami rozwoju interpersonalnego –

warsztaty wyjazdowe 👉 to projekt realizowany dla pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

Od października do grudnia 2021 r. odbyły się w Kartuzach 4 zjazdy podczas których uczestnicy wzięli udział w interesujących warsztatach o tematyce:

  • Zajęcia z haftu kaszubskiego
  • Wieczór z baśniami i legendami kaszubskimi
  • Zajęcia taneczne z muzyką kaszubską
  • Wieczór przy ognisku z sobótką spontaniczną
  • Warsztaty kulinarne – kuchnia kaszubska
  • Budowanie postaw proekologicznych
  • Budowanie Strategii funkcjonowania NGO, a tym samym pozyskiwania nowych wolontariuszy/ współpracowników do współpracy
  • Omówienie potencjalnej współpracy NGO
  • Podsumowanie i ewaluacja warsztatów