POLSKA FUNDACJA INICJATYW ROZWOJOWYCH

Wspieramy, pomagamy i rozwijamy.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since.

Lorem Ipsum is simply.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

Lorem Ipsum is simply.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

Lorem Ipsum is simply.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

O FUNDACJI

Promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, kształcenia ustawicznego i stałego podnoszenia kwalifikacji. Promowanie i działania na rzecz aktywnego obywatelstwa, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zwiększanie dostępu do edukacji i kształcenia ustawicznego. Wspieranie uczniów, studentów, osób dorosłych w zdobywaniu wiedzy, udzielanie im pomocy, konsultacji, w tym w trakcie nauki za granicą. Podejmowanie działań przeciwdziałających bezrobociu i promujących zatrudnienie. Wspieranie i organizacja nauczania osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, wykluczonych społecznie, oraz poszukujących pracy. 

PARTNERZY